logo

Storno objednávky

    Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od pÅ™evzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním pÅ™íslušenstvím).
 

Reklamační Å™ád

    Reklamační Å™ád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v pÅ™ípadÄ›, že je zboží v záruční dobÄ›.
Do záruky nespadají kromÄ› dalších tyto pÅ™ípady:
 
- zboží bylo reklamováno po záruční dobÄ›
- zboží bylo neodbornÄ› instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s pÅ™iloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohnÄ›m nebo elektrickým výbojem
 

Ochrana osobních údajů

   Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli tÅ™etí stranÄ›. PotÅ™ebné osobní údaje budou pÅ™edány pouze dopravci (jméno, adresa, popÅ™. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze pÅ™i komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Hledání

Přihlášení
Email

Heslo

Registrace

 


© All rights reserved.